Nhận thấy loài hoa này cho hiệu quả kinh tế cao nên chị Vụ cũng thường quan tâm giúp đỡ các nông dân khác cùng trồng hoa thiên lý sạch bằng cách tư vấn cách trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản hoa... cộng với việc hỗ trợ về giống và nhận tiêu thụ sản phẩm cho gần 50 hộ dân trong và ngoài tỉnh.