Không những không lấy tiền Tip, mà Từ người phục vụ, bà chủ quán ăn, cho đến các thực khách trong quán, tất cả họ đều đứng lên chào cung kính, khi biết anh là người Đài Loan.