Năm 2016, sau khi ông Trump thắng cử, Nhà kinh tế đoạt giải Nobel - Krugman có dự đoán nổi tiếng rằng: “Chúng ta rất có thể sẽ chứng kiến một sự suy thoái toàn cầu mà chưa thấy kết thúc ở đâu cả.”