Khủng hoảng thịt lợn Trung Quốc – thiên thời bất thuận?