Hình ảnh đầu tiên của Văn Hậu tại Hà Lan: Được tặng xe và khoác áo số 15