Hạnh phúc cho con trẻ ...

Trong chương trình câu chuyện văn hóa hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe 2 câu chuyện:

- Hạnh phúc cho con trẻ không nhất thiết cần thứ đắt tiền
- Chiếc mũ của ông nội – Câu chuyện cảm động về tình thân