Trước ca nhiễm Covid-19 tại TP. Hà Nội, tối 6/3, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung kêu gọi người dân bình tĩnh. Hiện đang tìm kiếm những người tiếp xúc với cô gái bị nhiễm.