Ngày mùng 8/3 năm nay trùng vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát ở Hà Nội khiến sức mua hoa tươi và nhiều mặt hàng quà tặng giảm hẳn so với những năm trước.