TP. Hà Nội cho đội liên ngành trực tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ phía tây ra vào để đo thân nhiệt người ra vào.

Báo Dân Trí ghi nhận sáng 3/4, TP. Hà Nội thực hiện về phòng chống dịch virus Vũ Hán, Công an cho người trực tại 30 điểm chốt đường bộ cửa ngõ ra vào Thủ đô để tuần tra, kiểm soát việc thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày, kể từ ngày 1/4.