GS. Chương Thiên Lượng: Tình huống gian nan của Tổng thống Trump, chúng ta cần làm gì?

Sau khi quốc hội Hoa Kỳ tuyên bố Joe Biden là người thắng cử, người dân – những người quan tâm và thực sự muốn có một cuộc bầu cử công bằng đã thất vọng. Họ cảm thấy việc đi bỏ phiếu cuối cùng chỉ là vô ích. Giáo sư Chương Thiên Lượng – nhà sử học nổi tiếng, nhà truyền thông tự do, kiêm nhà phê bình phân tích chính trị hiện nay đã có cái nhìn sâu sắc hơn về việc này.