Một tác phẩm có tính khai sáng Thần bí của người Do Thái - thuộc về tư tưởng Thần bí Do Thái Zohar - khiến người ta quan tâm chú ý bởi trong đó nó không những dự ngôn về đại dịch virus viêm phổi Vũ Hán, mà còn dự báo thêm rằng: tiếp sau đại dịch virus viêm phổi Vũ Hán này, vẫn còn một loại virus đáng sợ khác sẽ hoành hành trên toàn thế giới…