...Từ việc nói chuyện cho con nghe, đến việc lắng nghe con nói, rồi đến việc có thể chia sẻ và giao tiếp giữa cha mẹ và con cái, chính là cha mẹ và con cái cùng nhau cố gắng, tình cảm trong gia đình càng thêm nồng hậu. Sự yêu thương, hỗ trợ, và tin tưởng sẽ nuôi nấng con trẻ trưởng thành...