Giá thanh long từ 5.000-6.000 đồng/kg do Trung Quốc đóng biên kiểm soát dịch COVID-19, hiện bật lên 30.000-40.000 đồng/kg. Đây được xem là một động thái bất thường của các nhà kho Trung Quốc?