Các thành viên gia đình Biden đã nhiều lần bị bắt và tất cả đều được thả ra

Tháng 7 năm nay, nhiều bài báo đã đưa tin nói rằng, các thành viên của gia đình ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Hoa Kỳ Joe Biden bị những người nắm rõ nội bộ gia đình ông, gọi là “gia đình tội phạm”. Cái tên này không phải do đối thủ của họ là đảng Cộng hòa đặt ra, mà đã được một ký giả ghi lại và có nhân chứng để chứng minh rằng các thành viên gia đình Biden đã bị tố cáo là sự thật, theo Vision Times.