Khi chế độ ĐCS Trung Quốc tiếp tục đối xử với thế giới như đối xử với chính công dân của mình, Liên minh châu Âu đang đẩy mạnh đối đầu với Bắc Kinh. Theo nhà bình luận James Gorrie, nếu không phải là một vai trò mới, đó chắc chắn là một mức độ tham gia mới của EU chống lại sự áp bức khủng khiếp của chế độ ĐCSTQ đối với người dân của họ.