Thực ra con người luôn luôn có lựa chọn. Mọi việc đều có thể thay đổi, tuy nhiên kết quả hoàn toàn phụ thuộc vào cách suy nghĩ của chúng ta. Tâm lương thiện là bản tính sẵn có của mỗi người. Điều gì ta làm, thì kết quả luôn là ta nhận lấy. Những việc ta làm trong đời này sẽ là vận mệnh của chính ta trong tương lai. Lựa chọn cái thiện chính là phù hợp với Đạo Trời và trở về lại với cái Tôi thực sự của bản thân. Ấy là con đường sáng suốt nhất và là lựa chọn sẽ giúp cho ta vĩnh viễn không bao giờ phải hối hận.