Vào hôm 30/3, trong một báo cáo được công bố bởi Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu (Christian Solidarity Worldwide) về tình hình các cộng đồng tôn giáo bị đàn áp ở Trung Quốc, cho rằng một số cộng đồng tôn giáo ở nước này đang là nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương trước sự lây lan của virus Vũ Hán.