ĐCSTQ bóp méo lịch sử, đẩy đạo đức xã hội đến bờ vực sụp đổ.

Dưới sự cai trị của ĐCSTQ, trong cải cách mở cửa, dân Trung Quốc điên cuồng sùng bái tiền bạc, vật chất. Nhà chùa, giáo đường trở thành nơi gây quỹ. Dân chúng thay vì sám hối tu luyện bản thân thì lại cầu tài, cầu lộc, cầu tai qua nạn khỏi, hoàn toàn mất đi mục đích chân chính làm người. ĐCSTQ đã đẩy dân tộc đến chỗ không còn tín ngưỡng vào Thần, mất đi niềm tin vào thiện lương, công bằng. Chính quyền ĐCSTQ đang tự đẩy mình đi đến bờ vực sụp đổ.