Đây là 8 tiêu chuẩn của một người tốt, hãy thử đối chiếu xem bạn có bao nhiêu rồi nhé!