Vì sao gia đình nhiều mâu thuẫn như vậy, đọc xong mới giật mình bừng tỉnh

Tục ngữ có câu rất hay rằng: Người già vô đức cả nhà gặp hoạ; con cháu bất hiếu, không có phúc báo, đàn ông không có chí, gia đạo chẳng hưng thịnh, phụ nữ không nhu thuận, xua đuổi hết tài lộc.

Người nhà phải tuyên dương truyền thống gia đình, cha mẹ phải lấy mình làm gương, vợ chồng phải lèo lái truyền thống gia đình, con cái phải kế thừa truyền thống gia đình, cháu chắt phải thuận theo truyền thống gia đình, anh chị em phải tranh đua gìn giữ truyền thống gia đình.

Có Đạo mới có Đức, vô đạo thì sẽ vô đức, có Đức mới có Phúc, vô đức thì không có phúc.

Phần 1: Đạo của người già