Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày 20/1 - thời điểm diễn ra Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Nhưng đây cũng là lúc Đảng Dân chủ của Hoa Kỳ ngày càng lộ rõ bộ mặt đạo đức giả khi tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông chính thống để bôi nhọ TT Trump, kích động và cổ vũ cho việc chia rẽ người dân Hoa Kỳ.