Dân thấp thỏm dưới ‘họng hồ thủy điện’; Tình huống lịch sử: Con số lo sợ và cảnh báo 'sự trừng phạt'