Dân Đồng Tháp đổ đi ăn hủ tiếu sau 50 ngày ở yên trong nhà; Áp lực vô lý lên NV y tế ở BV dã chiến