Đại sứ Trung Quốc: ‘Trời cũng chẳng biết ông Trump sẽ làm gì ngày mai’