Đại Kỷ Nguyên TV 9/7: Tình người trong dãy nhà trọ 15.000 đồng/đêm ở Hà Nội

Đại Kỷ Nguyên TV 9/7: Tình người trong dãy nhà trọ 15.000 đồng/đêm ở Hà Nội