Các quốc gia trên thế giới đang đổ hàng tỷ USD cho các công ty dược phẩm phát triển vaccine Covid-19, và thêm hàng tỷ USD khác để mua vaccine.

Tuy nhiên, chi tiết của giao dịch đó phần lớn vẫn còn là bí mật, do các chính phủ và tổ chức y tế công cộng chấp thuận yêu cầu của công ty dược phẩm về việc giữ bí mật điều khoản giao dịch.