Hệ thống xử lý rác thải của Thụy Điển tiên tiến đến mức trong vài năm trở lại đây, quốc gia này đã nhập khẩu thêm rác từ nước khác để duy trì hoạt động của nhà máy xử lý.