Ta vốn đã có thể tìm được kẻ thế thân, chỉ vì không biết giữ mồm giữ miệng, bị tên thư sinh trong phòng đang đọc sách nghe được. Không ngờ hắn lại phá hoại chuyện đại sự của ta! Giờ ta thực sự rất hối hận, biết khi nào mới được đi đầu thai đây. Đám quỷ nhao nhao: “Nếu đã như vậy, sao ngươi không hãm hại hắn để báo thù?”

Nguồn Yotuube Captain Nguyễn Tuấn Dũng https://www.youtube.com/watch?v=Mg-_7idkCG4