Chuyện lạ ở FORD, công ty bên bờ vực phá sản, toàn bộ nhân viên tình nguyện làm việc không lương