Mùa xuân hoa nở khắp quê hương
Phúc đức an khang đến mọi nhà.

Xuân đến gia đình vui sum họp
Tết về con cháu hưởng bình an.

Trời thêm năm tháng người thêm tuổi
Xuân khắp đất trời phúc khắp nhà.