Các bên tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cần phải bảo đảm rằng bất kỳ thành viên mới nào cũng sẽ thực sự tôn trọng và tuân thủ các quy tắc. Với các hành động thương mại đơn phương hung hăng, sử dụng sức mạnh thị trường để bắt nạt các quốc gia yếu hơn, Bắc Kinh đã thể hiện sự coi thường các quy tắc thương mại toàn cầu một cách trắng trợn. Làm sao quốc gia này có thể được tin tưởng để tuân thủ CPTPP?