Lúc 5h sáng nay 21/2, chỉ số chất lượng không khí (AQI) của Hà Nội đo được ở các trạm quan trắc trong nước và quốc tế đều vọt xa cùng thời điểm những ngày trước. Thang AQI của Hà Nội đều ở là sắc tím – ngưỡng màu thể hiện không khí rất xấu.