Vy chỉ muốn nói rằng: "Hãy bước vào tu luyện đi, mọi người sẽ hiểu hết tất cả, chỉ có những điều tốt đẹp sẽ đến thôi!"