Cập nhật tình hình trường Đại học Bách Khoa Hồng Kông cuối ngày 19/11