Giúp người trong cơn hoạn nạn là một việc nên làm và vô cùng đáng quý. Làm việc tốt không chỉ mang lại hạnh phúc cho người khác mà bản thân chúng ta cũng thu được lợi ích. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất của làm việc tốt chính là tâm ý chân thành và tha thiết muốn giúp đỡ người khác dù bạn trong hoàn cảnh nào.