Nghịch cảnh trong đời người là tiền định, ít ai tránh được. Nhưng khi hội tụ đủ dũng cảm để đối diện và vượt qua nghịch cảnh, con người sẽ thực sự tìm thấy chân giá trị của hạnh phúc và cảm nhận được thế nào là sự thăng hoa của sinh mệnh.