Ngày 28-29/11, tại Trung Quốc Đại lục đã xảy ra nhiều trận đụng độ giữa người dân trấn Văn Lầu thuộc đô thị Hóa Châu (Quảng Đông) với lực lượng cảnh sát. Hàng ngàn cảnh sát chống bạo động đã được huy động để trấn áp người dân, khiến rất nhiều người bị thương.