Mới đây, TP. HCM mở thêm bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 quy mô 300 giường tại huyện Cần Giờ, trong đó, 200 giường đã sẵn sàng hoạt động.