Gần đây Tân Hoa Xã công bố một bài báo nhằm phản bác lại quan điểm “chi tiêu giảm sút” này, đã trích dẫn lời của giáo sư Phùng Cương tại Đại học Chiết Giang nhằm tăng cường độ tin cậy cho lập luận. Tuy nhiên, không lâu sau khi thông tin công bố, giáo sư Phùng Cương đã lên tiếng rằng ông chưa nhận được phỏng vấn của Tân Hoa Xã. Ông “chưa từng nói một lời nào” như trích dẫn mà Tân Hoa Xã dẫn ra.