Qua phân tích tốc độ cho thấy trước thời điểm xảy ra tai nạn xe chạy khá đều với tốc độ chưa đến 30km/h. Nhưng từ 9:08 đến 9:10 xe đột nhiên tăng tốc rất nhanh từ 38km/h đến 109km/h.