TT Trump: "Có lẽ đây là bài phát biểu quan trọng nhất tôi từng thực hiện.

Tôi muốn cập nhật những nỗ lực không ngừng của chúng tôi, vạch trần hành vi gian lận bầu cử khủng khiếp này và những bất thường diễn ra trong cái gọi là “ngày” bầu cử 3/11 khôi hài kéo dài mãi đến nay.

Chúng ta từng có điều chúng ta quen gọi là “ngày” bầu cử. Bây giờ chúng ta có “những ngày”, “những tuần” và “những tháng” bầu cử và nhiều điều tồi tệ xảy ra trong thời gian kéo dài khôi hài ấy.