“Thượng thiện nhược thuỷ” nguyên là câu nói được bắt nguồn từ cuốn “Đạo Đức Kinh” của Lão Tử. Lão Tử giảng “thượng thiện nhược thủy” – Nước là thiện nhất; cũng là muốn nói đến cái Đạo to lớn ẩn chứa trong nước. Bậc trí giả xưa nay cũng thường được so sánh với nước, nhu hòa khéo léo mà lại có thể bao dung được vạn vật. Cảnh giới tối cao của việc hành thiện chính là đối nhân xử thế dung hòa vạn vật nhưng lại không tranh lợi với bất kỳ ai giống như nước vậy.