Tết đối với người Việt là một dịp có ý nghĩa quan trọng trong tâm thức cũng là thời gian để mỗi người nhìn lại bản thân, ước định cho sự thay đổi của mình trong chặng thời gian mới mẻ phía trước. Những việc sau đây bạn có thể làm trước Tết để đón một năm mới hạnh phúc, trọn vẹn.