Dưới đây là một số ví dụ về những phát minh mà các nhà khoa học khám phá được trong giấc mơ.