Truyền thông là tiếng nói của xã hội, chức trách của nó là đưa tin một cách công chính, chuẩn xác và kịp thời về những đại sự trên thế giới, khuông phù chính nghĩa, ức chế cái ác, biểu dương cái thiện. Sứ mệnh đó vượt khỏi tư lợi của cá nhân, công ty và đảng phái. Vậy mà, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020, truyền thông chủ lưu đã hoàn toàn thiên vị Joe Biden, câm lặng trước tội ác, vùi dập tiếng nói lương tri. Từ đây, người ta có dịp nhìn nhận lại những thủ đoạn bẩn mà truyền thông khuynh tả bấy lâu nay đã sử dụng để công kích TT Donald Trump.