Khi Đức Phật Thích Ca ở Rajgir, một hôm có một tên đồ tể đến thỉnh cầu đức vua Ma-skyes-dgra: “Thưa đức vua con có một thỉnh cầu, mỗi lần đến dịp lễ hội cần phải sát sinh súc vật, xin người hãy giao công việc sát sinh đó cho con”.

Đức vua Ma-skyes-dgra hỏi: “Sát sinh là công việc rất ít người muốn làm, tại sao anh lại thích thú đến vậy?”

Người đồ tể trả lời: “Kiếp trước con là một người nghèo, sống bằng nghề mổ thịt dê, bởi vì giết dê, nên sau khi chết đi được lên trời, hưởng thiện phúc. Sau khi thọ mệnh trên trời hết, lại chuyển sinh thành người, lại tiếp tục làm công việc giết dê, sau khi chết đi lại được chuyển sinh trên trời. Cứ như vậy con đầu thai làm người 6 lần, và đều làm công việc giết dê, mỗi lần sau khi chết đi lại được chuyển sinh lên trời”.

“Sát sinh là công việc rất ít người muốn làm, tại sao anh lại thích thú đến vậy?” (Ảnh: youtube).

Đức vua Ma-skyes-dgra lại hỏi: “Cho dù những điều ngươi nói là đúng đi nữa, nhưng làm sao ngươi biết những sự việc liên quan đến mình này?”

Người đồ tể đáp: “Vì con có công năng túc mệnh thông” (Có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai của mình).

Trong lòng đức vua cảm thấy nghi ngờ: Một người không hề tu hành như anh ta, sao lại có công năng túc mệnh thông? Thế là đức vua đi tới thỉnh giáo Đức Phật Thích Ca.

Đức Phật trả lời: “Những điều tên đồ tể kia nói đều là đúng sự thật. Kiếp trước anh ta đã được gặp Độc Giác Phật, sau đó từ cung kính chiêm ngưỡng dung mạo trang nghiêm của Độc Giác Phật mà sinh thiện tâm, bởi công đức đó nên anh ta được lên trời hưởng phúc sáu lần, đầu thai làm người và có công năng túc mệnh thông. Bởi phúc báo của việc kính ngưỡng Phật đã thành quả thiện, nên anh ta mới có thể đầu thai trên trời rồi lại xuống nhân gian.

(Ảnh minh họa: Youtube)

Sát sinh là tội lớn và sẽ bị báo ứng, chỉ là chưa đến cơ duyên của anh ta thôi, khi thọ mệnh lần này của anh ta kết thúc, cũng là khi phúc báo kia đã tận, anh ta sẽ bị xuống địa ngục, chịu tội cho việc sát sinh giết dê của mình. Sau khi chịu tội xong, anh ta sẽ đầu thai nhiều lần thành dê, từng lần từng lần hoàn trả nợ nghiệp của sinh mệnh. Mặc dù anh ta biết công năng túc mệnh thông, nhưng chỉ có thể biết được sáu đời, vì vậy mới hiểu lầm rằng giết dê có thể được lên trời”.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Kiên Định biên dịch