Ngồi thiền đếm giọt thời gian
Gõ vào khoảnh khắc xua tan nỗi sầu
Lặn tìm mặt nước nông sâu
Cho thuyền lần bước cắm câu thả lờ

Ngồi thiền đếm giọt thời gian, gõ vào khoảnh khắc xua tan nỗi sầu (Ảnh: getwallpapers.com)

Đi qua mây mỏng sương mờ
Dõi xem biển cả bến bờ bao xa?
Lên thăm đôi dải thiên hà
Nhặt sao kết lại thành hoa giữa trời

Lên thăm đôi giải Thiên hà, nhặt sao kết lại thành hoa giữa trời (Ảnh: wallimpex.com)

Rộn ràng theo gió rong chơi
Gặp mưa tắm mát đánh rơi cầu vồng
Cầu vồng rớt xuống dòng sông
Lung linh bảy sắc uốn cong ráng chiều

Duy Thơm

Từ Khóa: