Hiếu thảo với cha mẹ
Là đi thưa về chào
Giúp mẹ chăm em bé
Đỡ cha lo cho mình

Hiếu thảo với cha mẹ
Biết mến bạn, kính thầy
Trước ông bà lễ phép
Được mọi người yêu thương

Hiếu thảo với cha mẹ
Ở nhà hay đến trường
Chăm học hành, tu dưỡng
Thành người học trò ngoan

Đại pháp
Ảnh: Khai Mở

Hiếu thảo với cha mẹ
Là trưởng thành thật nhanh
Thân, tâm đều khỏe mạnh
Để lo cho gia đình

Hiếu thảo với cha mẹ
Trở về sinh mệnh mình
Những người con chân chính
Thường nói bằng trái tim…

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||97634988a__

Ad will display in 09 seconds