Không còn nữa
Tuổi thơ ơi
Không còn nữa
Những bàn chân bé con xới đất.
Không còn nữa
Những cánh hoa đồng tiền cha góp nhặt.
Đã qua rồi
Vườn xưa của ta

Không còn nữa, những bàn chân bé con xới đất. (Ảnh: pikby.com)

Dẫu hạc trắng níu thời gian chậm lại
Tiếng chuông chùa thức hồn ngân nga mãi
Mưa xuân cay mắt người xa

Mưa xuân nhớ em cô đơn trên đê vắng
Em nghiêng nghiêng dáng một con thuyền
Em nghiêng nghiêng bên luống hoa
Hái bông hồng trinh nữ…

Em nghiêng nghiêng dáng một con thuyền, em nghiêng nghiêng bên luống hoa (Ảnh: tumblr.com)

Thăng Long

Từ Khóa: