Gió lay cành dương liễu
Tuyết bay phủ trắng đầu
Tha hương lòng mới hiểu
Mênh mang một biển sầu

Gió lay cành dương liễu, tuyết bay phủ trắng đầu (Nguồn ảnh: Pinterest.com)

Đêm dài bóng đơn chiếc
Trằn trọc suốt canh thâu
Ngoài trời đen như mực
Cám cảnh chuyện mưa Ngâu

Đêm dài bóng đơn chiếc, trằn trọc suốt canh thâu (Nguồn ảnh: Pinterest)

Dồn ba năm thương nhớ
Cho một ngày gặp nhau

Minh Trí

Từ Khóa: